Přidat stránku pod názvem:

Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrku

SVJ budou zveřejňovat účetní závěrky

Z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, provedené s účinností od 1. 1. 2016 zákonem č. 221/2015 Sb. (body 2 a 3 přechodných ustanovení) vyplývá povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) zveřejnit účetní závěrku uložením do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků:

- účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016,

- účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2015, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

Tuto novou povinnost SVJ potvrdilo Ministerstvo financí dopisem č.j. MF-48739/2015/28 ze dne 3. 11. 2015.

Nahoru