Přidat stránku pod názvem:

Program ČSOB - dotace na energeticky úsporné projekty

Úvěry s dotací na energeticky úsporné projekty bude se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu poskytovat už v průběhu léta ČSOB.

 Výběr z informace ČSOB

 

Bytová družstva a společenství vlastníků mohou ušetřit až 500 tisíc korun, pokud využijí dotace z Programu na podporu energetických úspor. Úvěry s dotací na energeticky úsporné projekty bude se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu poskytovat už v průběhu léta ČSOB, a to jako jediná banka v České republice.

 

Podmínkou jsou investice do energeticky úsporných opatření, jímž se rozumí např. zateplení bytových domů včetně půdních nástaveb nebo výstavba vlastních zdrojů tepla a teplé vody. V případě bytových družstev a společenství vlastníků může být úvěr až 50 milionů. Banka ve prospěch klienta vyplatí až 1% z částky schváleného úvěru. V modelovém případě schváleného úvěru ve výši 10 mil. Kč bude příjemci v průběhu 5 let vyplacena dotace ve výši 100 tis. Kč

 

Žádost o úvěr nebude byrokraticky náročná, např. se obejde bez energetického auditu a dalších expertních posudků. Podmínkou bude, aby úvěrové prostředky byly použity výhradně na projekty, jejíchž realizace přinese prokazatelnou úsporu energií. Dotace není nároková, o jejím poskytnutí rozhodne ČSOB. Vyplacena bude v případě splnění podmínek vždy po skončení kalendářního roku, a to postupně po dobu pěti let.

 

Prostředky z Programu na podporu energetických úspor se mohou kombinovat s dalšími dotacemi, např. z programu Panel. Objem poskytnutých prostředků nesmí překročit hranici stanovenou EU.

Nahoru