Přidat stránku pod názvem:

Program PANEL – změna formuláře Stanoviska

Vzhledem k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, zvláště pak   s přihlédnutím    k § 6a, který vstupuje v platnost od 1. 1. 2009 (souvisí se zrušením vyhlášky č. 291/2001 Sb. a se zavedením požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov), bude počínaje 1. 12. 2008 při realizaci programu PANEL používán nový formulář Stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí podpory v programu PANEL, který je přílohou tohoto sdělení.

Byli jsme ze strany SFRB upozorněni, že "Stanoviska" na starém formuláři mohou být použita pouze k žádostem o záruku nebo dotaci,  předkládaným nejpozději do 31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 budou přijímána pouze "Stanoviska" vystavená na novém formuláři. Podstatou nové podoby stanoviska je změna požadavku na doložení dosažení požadované energetické náročnosti regenerovaného objektu, kdy doposud byl žadatel povinen doložit středisku:

  •  energetický průkaz budovy podle požadavků stanovených Vyhláškou č. 291/2001 nebo zpráva o energetickém auditu   domu(ů) podle § 9 odst. (1) zákona  č. 406/2000 Sb. 

Výše uvedený požadavek se ruší a nahrazuje se povinností žadatele doložit středisku: ·      

  • zprávu o energetickém auditu   domu(ů) podle § 9 odst. (1) zákona č. 406/2000 Sb. 
  • průkaz energetické náročnosti budovy podle požadavků stanovených vyhláškou  č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, a to v případě, že oprava nebo modernizace panelového domu je provedena ve smyslu změny stavby podle stavebního zákona nebo ve smyslu větší změny dokončené budovy podle zákona o hospodaření s energií (od 1. ledna 2009).

STANOVISKO_vzor_2009_pis.xls STANOVISKO_vzor_2009_pis.xls (39,50 KB)

Nahoru