Přidat stránku pod názvem:

Registr osob postižených povodněmi

Podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a podle nařízení vlády č. 399 z 21.8.2002, kterým se provádí zákon č.12/2002 Sb., jsou krajské úřady povinny do 7 dnů od ukončení stavu nouze zpracovat registr osob postižených povodněmi.

Základní podmínkou pro poskytnutí státní pomoci na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území je zápis žadatele v registru postižených osob.

Lidé postižení povodněmi se nemusí někde individuálně registrovat. Jmenný seznam osob postižených povodněmi vypracovává kraj přes příslušnou obec. V obci je určen příslušný pověřený pracovník, který dělá předběžné odhady škod v obci (vyčísluje škody na majetku lidí), tatáž osoba dělá zároveň jmenný seznam postižených osob.

Doporučujeme kontaktovat pracovníka pověřeného vypracovat předběžný odhad škod.

Nahoru