Přidat stránku pod názvem:

Správnou volbou kotle a topného média se dá ušetřit

Dne 22.9.2008 byl v časopise Domov uveřejněn článek týkající se používání a účinnosti různých druhů kotlů pro vytápění.

Efektivní vytápění, při němž se dají v rodinném domku uspořit i desetitisíce korun ročně, možné je. Topným médiem bývá obvykle zemní plyn a protože tato forma vytápění je z důvodu ochrany životního prostředí preferovanou a velmi často i dotačně podporovanou podobou, budeme se jí věnovat šířeji. Vedle ekologických nás k tomu vedou i ekonomické důvody.

 

Například kondenzační kotle dovedou využít i zbytkové teplo. Je to dáno tím, že zkondenzují vodní páry a vrátí je zpět do systému. Účinnost kotle pak bývá neobvykle vysoká, sahá až ke 107 procentům. Konstrukce kondenzačních kotlů na spalování zemního plynu je odlišná od doposud vyráběných zařízení. Relativně příznivý výsledek je však ve srovnání s klasickými kotli vykoupen cenou. Jedním dechem je však třeba dodat, že vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy provozními. Časová investiční návratnost se pohybuje mezi třemi až pěti lety, což se při dvacetileté životnosti kotle může majitelům rodinných domků (ale i větších činžovních domů) jevit jako ekonomicky velice zajímavé.

 

KONDENZAČNÍ KOTLE

 

Možnosti ve zvyšování účinnosti klasických teplovodních kotlů jsou prakticky vyčerpány. Žádný výrobce totiž nedovede zvýšit jejich účinnost nad 93 procenta. Efektivnější vytápění, při němž se dají uspořit i desetitisíce korun ročně, však možné je. Řeč je o kondenzačních kotlích, které dovedou využít zbytkové teplo. Účinnost se dá vyjádřit hodnotou asi o 3 body přesahující 100 procent. Ekonomická rozvaha hovoří o vyšších pořizovacích nákladech (oproti klasickým kotlům asi 30 procent), ale ty jsou vyváženy nižšími provozními výdaji. Zejména při jarním anebo podzimním topení, kdy je nižší tepelný spád, může úspora paliva kondenzačního kotle oproti topení v klasickém kotli činit až 30 procent. Princip? Spalováním vodíku vzniká voda, která je ve formě páry odváděna se spalinami do komínu. Pokud se podaří snížit teplotu této vodní páry pod teplotu rosného bodu ještě v kotli, začne pára kondenzovat již tam a odevzdá okolnímu prostředí výparné teplo. Dá se tedy říci, že kondenzační technikou je možno u zemního plynu získat dodatečné teplo (až 11 procent). U topného oleje může být růst o 6 procent vyšší. Klasické nástěnné anebo stacionární plynové kotle pro rodinné domky se na našem trhu dají koupit za cenu od 30 000 do 60 000 korun, kondenzační plynové kotle se prodávají za částky v rozmezí 40 000 až 70 000 korun. Vhodnost různých paliv pro využití kondenzačního tepla vychází z rozdílu mezi spalným teplem a výhřevností. Při spalování vzniká vodní pára. Její množství závisí na druhu paliva a srovnání těchto druhů paliv přibližuje tabulka . Komínem odchází též voda.

 

ZPLYNOVACÍ KOTLE

 

Na trhu jsou zhruba pět let a nyní už patří k velice oblíbeným. Palivem bývá nejčastěji dřevo, ale vyrábějí se i kombinované kotle, které dovedou využívat dřevo i uhlí. Funkce? Palivo se vkládá do plnicího prostoru, v němž v důsledku nedostatku kyslíku zuhelnatí. Teprve potom proběhne zplynování, které se děje při vysoké teplotě. Proces spalování může být řízený relativně jednoduchou regulací, která může být navíc vybavena signalizací, upozorňující na nedostatek paliva. Přitom plnicí prostor dělají výrobci dostatečně velký, vejdou se do něj polena od délce půl i více metrů. S tím souvisí doba spalování, neobvyklé není ani dvanáctihodinové hoření. Před koupí kotle se zajímejte, jestli jeho součástí je plynulá regulace výkonu, dále jestli: má protizámrazovou funkci je výrobek vybaven zařízením na úsporu vody (př. systém BY-PASS) má firma zajištěn v ČR celoplošný servis v jaké lhůtě je zajištěn servis emise CO a NOX odpovídají normám (sdělí obecní úřad)

 

KOTLE NA DŘEVO, SLÁMU A PELETY

 

Rovněž nabídka kotlů pro spalování pelet je na českém trhu dostatečná. Příkladně společnost Verner nabízí pro rodinný dům automatický kotel na pelety s označením A25. Nabídku tvoří také dřevozplyňující kotle.

 

DŮLEŽITÁ JE VOLBA PALIVA

 

Kromě ceny bychom se při výběru měli řídit předpokladem dlouhodobé dostupnosti, snadné možnosti přechodu kotle na jiné palivo a také bychom neměli opomenout možnosti skladování a manipulace s palivem. Vybírat můžeme z dřevěných pelet a agropelet, v úvahu přichází štěpka, šťovík uteuša, klasické energetické obilí a kukuřice. Všeobecně nejdostupnější jsou dřevěné pelety.

 

VĚDĚLI JSTE?

 

Roční náklady na vytápění štěpkou jsou téměř pětkrát nižší ve srovnání s nejdražším druhem vytápění, kterým je elektrický přímotop. Nejnižší pořizovací náklady nemusí automaticky znamenat nejlevnější teplo. Automatické kotle s účinností kolem 82 procent spálí asi o 10 procent více paliva ve srovnání s kotli s účinností kolem 92 procent.

            Chybějící regulace tepla způsobuje ztráty na palivu až 20 procent. Příčinou jsou přetápění objektu a kolísání vnitřní teploty objektu. Levná paliva s nízkou výhřevností se mohou prodražit dopravou a skladováním, protože na výrobu stejného tepla se musí spálit větší váhový objem.

            Spalování pelet a obilí velmi často zkracuje životnost kotle. Děje se tak větší agresivitou emisí. Odpopelňování je automatické a vede zbytkovou hmotu do připraveného kontejneru. Obsluha je minimální.

            Nabídka kotlů je samozřejmě širší, než jsme stačili přiblížit. Příkladně pro spalování koksu a černého uhlí přicházejí v úvahu litinové článkové kotle na pevná paliva. Bývají nabízeny o výkonech 15 až 50 kW. Tento údaj platí rovněž pro spalování dřeva, dřevěných briket, pelet a štěpků. Za zmínku stojí také teplovodní pyrolytické kotle. Jsou určeny ke spalování dřeva a jeho součástí je celá řada technických novinek. U nových, moderních výrobků byly změněny spalinové cesty a spalovací prostor. Důsledkem je delší časová prodleva mezi přikládáním (10 hodin a více). Módní a přesto praktická jsou krbová kamna. Mívají nižší výkon (nezřídka jen 8 kW) a jsou určena nejen k vytápění obytné místnosti, ale především k vytvoření žádoucí nálady. Vývoj se nezastavil ani u produkce elektrokotlů. Vždy by měly být vybaveny provozním a havarijním termostatem. Dneska už jsou technickou samozřejmostí bezhlučné stykače a jako zvláštní příslušenství může být vloženo relé na doběh čerpadla. Z příslušenství vzpomeňme alespoň ceny prostorových termostatů (cca 500 – 1 000Kč) a týdenních programátorů (1 500 – 4 000 Kč).

 

JE TŘEBA VĚDĚT...

 

Instalace kotlů se řídí závaznými pravidly. Nejdříve je třeba mít v domě v souladu s platným povolením rozvod plynu. Potom může nastoupit instalační podnik, který upevní a ke zdroji připojí kotel. Kominická firma zkontroluje správnost odvodu spalin (vložkování komínu) a elektrikář “oživí” ovládací prvky. Teprve po prověrce všech těchto operací smí revizní technik dát servisní organizaci pokyn k převzetí revizí a uvedení kotle do provozu. Je dobré vědět, že odvod spalin může být zapojen i do náhradního dvouplášťového plechového komínu, který se dá vztyčit k boku stávajícího obydlí.

 

JAK NA OTOPNÁ TĚLESA

 

Při instalaci topení v rodinném domku anebo třeba “jen” v bytě se zpravidla neobejdete bez radiátorů. Při výběru vhodného druhu je třeba brát v úvahu tepelný výkon (poradí dodavatel prací nebo prodavač). Platí zásada, podle níž by se měl výkon otopných těles pro určené vytápěné prostory pohybovat v rozmezí 60 až 100 wattů na čtvereční metr (výpočet provede projekční kancelář). Trh nabízí širokou škálu typově desingových, technických i materiálových možností. V současnosti se nejlépe prodávají radiátory z ocelového plechu. Oblibu si získávají též tělesa ze slitin hliníku a mědi, a to hned z několika důvodů. Na rozdíl od ocelového nebo litinového může být hliníkový článek odlit z jednoho kusu materiálu. Odpadají tedy rizikové švy a spoje, které mnozí znají jako místa průsaku vody. Také možnost menšího objemu a s ním větší rychlost prohřátí, lepší výhřevnost a přinejmenším srovnatelné výkonové parametry hovoří pro hliník. Horší je to s cenou, radiátory z lehkých slitin jsou dražší než ocelové. Někomu může vadit, že u starších typů hliníkových radiátorů je třeba do otopné vody přidávat inhibitory (zamezují neblahým účinkům koroze). Někdy se šetření natolik přehání, že bývá zvolen nedostatečně dimenzovaný radiátor. V důsledku to znamená, že topidlo není schopno místnost vytopit, a pak platíte za výrobu energie při omezeném efektu. A ještě něco je třeba si uvědomit. Pro optimální účinnost je dobré dbát, aby radiátor nebyl zakryt nábytkem, závěsem apod. Orientační ceny radiátorů přináší tabulka. SCHÁZEJÍ PENÍZE?

POMŮŽE ÚVĚR!

 

Co se týče úvěru na zakoupení vybavení kotelny, doporučujeme některý z účelových úvěrů na bydlení (pokud byste přestavbu pojali jako rekonstrukci či modernizaci bydlení). Spolu s Denisou Salátkovou jsme zalistovali nabídkou Poštovní spořitelny. Při částce 200 000 korun bychom mohli uvažovat s nejdelší dobou splatnosti, tedy 10 let. Měsíční splátka by v našem modelovém příkladu činila 2 312 korun a RPSN orientačně 7,89 procenta. Úroková sazba je přitom jen 6,9 procenta p.a. a je platná po celou dobu splatnosti úvěru. Tato cesta je oproti hypotéce levnější, rychlejší a bez zástavy nemovitosti, což může představovat pro mladé nespornou výhodu. Úvěrem lze navíc financovat i věci, které hypotékou financovat nelze. Například rekonstrukci, modernizaci, výstavbu, vybavení domácnosti, koupi pozemku či garáže, pořízení rekreační nemovitosti apod. Díky úvěru získá stávající klient Poštovní spořitelny s účtem u banky alespoň 6 měsíců bez dalšího zajištění až 300 000 korun, pokud k úvěru přistoupí ještě další osoby, pak až 600 000. Další výhody? Banka nabízí až šestiměsíční postupné čerpání úvěru. Při jednorázovém čerpání lze požádat až o šestiměsíční odklad splátek jistiny. Úvěr je možné kdykoli po dohodě s bankou předčasně splatit, a to bez poplatků.

            A pro porovnání produktů ještě finanční nabídku od GE Money Bank, poslala ji Markéta Dvořáčková. Název produktu je Expres půjčka a opět se jedná o částku 200 000 korun. Expres půjčka je neúčelový úvěr ve výši od 30 do 200 tisíc korun, u kterého GE Money Bank nevyžaduje žádné ručení. Dobu splatnosti si zákazníci mohou standardně zvolit podle svých požadavků v délce 24, 30, 40, 50, 60 a 72 měsíců. O poskytnutí Expres půjčky rozhoduje GEMoney Bank na počkání – průměrně do 2minut. Do dalších 5minut již má klient peníze na účtu. O Expres půjčky mohou jak klienti GEMoney Bank, tak i všichni ostatní požádat nejen na obchodních místech banky, ale také on-line prostřednictvím internetu. Díky jednoduchému formuláři na adrese www.exprespujcka.cz je žádost o půjčku i rozhodnutí o ní otázkou několika minut. Dostupnosti Expres půjčky pomáhá také telefonní linka 844 844 844, na níž mohou zájemci o úvěr předběžně zjistit, zda oni osobně mohou úvěr získat, v jaké výši a s jakou měsíční splátkou. Klienti mohou požádat také prostřednictvím více než 540 bankomatů GE Money Bank. Další náležitosti, lišící se dobou splatnosti uvádíme v tabulce.

  

***

 

SROVNÁNÍ EMISNÍCH OBJEMŮ ZE SPALOVÁNÍ PALIV V g/GJ

 Složka      Hnědé uhlí   Koks  Topný olej Zemní plyn

 Popílek      608,4      309,2        50,4          0,6

 SO2         1 129,4     398,9       426,7        0,3

 CO          3 146,9     1 717,6     13,9         9,4

 Uhlovodíky   699,3      381,7       9,7          3,8

 NOx          209,8       57,3       236,4        47,2

 

KOMÍNEM ODCHÁZÍ TÉŽ VODA

Palivo          Výhřevnost (kWh/m3)  Spalné teplo (kWh/m3) Množství vody (kg/m3)

Zemní plyn            9,45                  10,5                  1,53

Propan                24,23                27,13                  3,37

 

ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH KOTLŮ

 

                          Model                    Výkon (kW)        Cena (Kč)

Nástěnný plynový kotel    Kompakt            24          24 000 – 30 000

Stacionární plyn. kotel   Gleko                    30          20 000 – 28 000

Kondenzační plynový kotel Turbo              25          40 000 – 60 000

Krbová kamna              neurčen                  8          12 000 – 18 000

Kotel na pevná paliva     DOR                   16           9 000 – 15 000

Zplynovací kotel          Vitolig                    25              43 000

Kotel na dřevo            Gasogen                24          30 000 – 37 000

Kotel na pelety           Verner A 25     neuveden          100 000

Kotel na biomasu          V – Ling              25              66 000

Elektrokotel              PTE–M           do 18 kW       12 000 – 20 000

 

POROVNÁNÍ CEN OCELOVÝCH

A HLINÍKOVÝCH RADIÁTORŮ (V Kč)

 Rozměr (d . v) Ocelový   Hliníkový

 500 x 500      1 200      1 700

 800 x 500      1 500      3 900

 1 100 x 500    2 000      4 600

 

TRUBKY PRO ROZVODY TEPLÉ VODY

(Kč za metr vč. DPH)

Druh trubky     Průměr    Cena

Ocelová černá 10 1/2´´    45

Ocelová černá 20 3/4´´    55

Ocelová černá 25  1´´     85

Měděná 15 x 1   15 mm     65

Měděná 22 x 1   22 mm     100

Plastová PN 20  20 mm     20

Plastová PN 16  32 mm     50

 

MOŽNOSTI ÚVĚRU

 

Výše úvěru:      200 000 Kč  200 000 Kč

Splatnost úvěru: 24 měsíců   72 měsíců

Úroková sazba:    9,90 %     11,90 %

Měsíční splátka:  1.9.220    3.899,60

RPSN:             11,47 %    12,99 %

Poplatek za vedení 40 Kč       40 Kč

úvěrového účtu:   měsíčně    měsíčně

   

Efektivnější vytápění představují kondenzační kotle, které využívají zbytkové teplo. Z nabídky otopných těles si získávají oblibu výrobky ze slitin hliníku a mědi. Pokud se jedná o úvěr na pořízení vybavení kotelny, je možné využít některý z účelových úvěrů na bydlení (pokud je přestavba pojata jako rekonstrukce či modernizace bydlení).

 

Nahoru