Přidat stránku pod názvem:

Strukturální fondy – možnosti oprav panelových domů?

Dne 20.12.2007 byl Evropskou komisí schválena definitivní verze programového dokumentu „Integrovaný operační program pro období 2007 - 2013" (IOP). Prováděcí dokumenty k tomuto programu jsou v současné době připravovány.

Pro oblast 5.2 - „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích" byla upravena definice integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), který se stane základním dokumentem pro čerpání zdrojů z IOP. V porovnání s původní avizovanou verzí nebude IPRM zpracováván jednotně pro celé město, ale město bude povinno (v případě zájmů čerpat zdroje z IOP) zpracovat IPRM samostatně pro každou uvažovanou lokalitu. V rámci těchto samostatných dokumentů bude definován soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které budou realizovány ve vybrané zóně města. Pro tyto plány jsou stanoveny minimální finanční objemy pro IPRM měst nad 50 000 obyvatel 3 mil. EUR a pro IPRM měst od 20 000 do 50 000 obyvatel 2 mil. EUR. Bytová družstva a SVJ byla vyjmenována mezi možnými příjemci podpory, avšak bude důležité, a byla zpracovatelem IPRM zahrnuta do výše zmíněného souboru akcí a mohla tak reagovat na výzvy , které budou podávány v rámci jednotlivých IPRM.

SČMBD v současné době jedná o přípravě semináře - Příprava a realizace IPRM: spolupráce města a družstva, který bude určen pro zástupce měst a družstev. Cílem semináře bude seznámit pracovníky měst a družstev s požadavky a podmínkami upravujícími realizaci IPRM a nalézt možnosti jejich spolupráce.

Pozn.:
Na www.strukturalni-fondy.cz byly zveřejněny materiály upravující podmínky IPRM. Tyto obsáhlé dokumenty zveřejňujeme jako přílohy tohoto článku.

Prezentace IOP a IPRM Prezentace IOP a IPRM (353,00 KB)
IPRM_metodika_vstupnich_kriterii_02.pdf IPRM_metodika_vstupnich_kriterii_02.pdf (54,05 KB)
IPRM - nejcastejsi_dotazy IPRM - nejcastejsi_dotazy (95,68 KB)
IPRM - srovnavaci hodnoty kriterii IPRM - srovnavaci hodnoty kriterii (68,50 KB)
Oblast intervenci IOP - tabulka Oblast intervenci IOP - tabulka (25,87 KB)
Prezentace IOP Prezentace IOP (205,75 KB)
IOP - prijemci podpory IOP - prijemci podpory (44,15 KB)

Nahoru