Přidat stránku pod názvem:

Uplatňování DPH při vyúčtování tepla a vody za r. 2007

  Uplatňování DPH při vyúčtování tepla a vody za r. 2007 v bytových družstvech, která jsou plátci DPH (změna snížené sazby DPH)

 

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů se mění snížená sazba DPH z 5% na 9%. U služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor se tato změna dotýká dodávek tepla a vody, které podléhají snížené sazbě daně.

1. Přeúčtování vody a tepla od jiného dodavatele

a) přeúčtování podle § 13 odst. 4 písm. h) zákona o dani zpřidané hodnoty (ZDPH) vrámci ekonomické činnosti družstva

- uplatnění odpočtu daně při pořízení od dodavatele

- účtování na výsledkových nebo rozvahových účtech

- družstvo poskytuje zdanitelné plnění

- dnem uskutečnění zdanitelného plnění (DÚZP) je den zjištění přeúčtovávané částky (bude vr. 2008)

Ze záloh na uvedené energie přijatých družstvem do 31.12. 2007 odvedlo družstvo 5% daň. Při vyúčtování po 1.1. 2008 uplatní ze základu daně, který stanoví jako rozdíl celkové částky základu daně a základů daně z přijatých záloh, z nichž už byla daň odvedena, 9% daň. To platí jak v případě, že zálohy budou vyšší než celková cena - přeplatek z vyúčtování (družstvo uplatní vrácení již odvedené daně v daňovém přiznání), tak i v případě, že zálohy budou nižší - nedoplatek z vyúčtování (družstvo odvede daň z nedoplatku).

b) přeúčtování podle § 13 odst. 10 písm. d) (ZDPH)

- při pořízení nebyl uplatněn odpočet daně

- účtování na rozvahových účtech

- družstvo neposkytuje zdanitelné plnění

Družstvo neodvádělo z přijatých záloh DPH. Plnění přeúčtuje s daní ve výši uplatněné dodavatelem (5% nebo 9% podle data přijetí platby od družstva, resp. uskutečnění zdanitelného plnění).

2. Dodávka tepla zvlastního zdroje družstva (kotelna provozovaná družstvem)

- účtování na výsledkových účtech

- družstvo poskytuje zdanitelné plnění

- DÚZP je den zjištění skutečné spotřeby tepla (bude vr. 2008)

Ze záloh na uvedené energie přijatých družstvem do 31.12. 2007 odvedlo družstvo 5% daň. Při vyúčtování po 1.1. 2008 uplatní ze základu daně, který stanoví jako rozdíl celkové částky základu daně a základů daně z přijatých záloh, z nichž už byla daň odvedena, 9% daň. To platí jak v případě, že zálohy budou vyšší než celková cena - přeplatek z vyúčtování (družstvo uplatní vrácení již odvedené daně v daňovém přiznání), tak i v případě, že zálohy budou nižší - nedoplatek z vyúčtování (družstvo odvede daň z nedoplatku).

Nahoru