Přidat stránku pod názvem:

Vedení SČMBD

V čele SČMBD stojí předseda volený na čtyřleté funkční období. V rámci jednání 24. valné hromady SČMBD byl dne 15. 6. 2017 do funkce předsedy svazu zvolen Ing. Jan Vysloužil

Dále svaz reprezentují dva místopředsedové volení vždy za moravskou a českou část republiky.

Na 22. valné hromadě SČMBD v červnu 2015 byl do funkce 1. místopředsedy svazu byl zvolen JUDr. Otakar Šiška a na 24. valné hromadě SČMBD v červnu 2017 byla na post místopředsedkyně svazu zvolena JUDr. Pavla Příkopová.


Předseda SČMBD

Ing. Jan Vysloužil


1. místopředseda SČMBD

JUDr. Otakar Šiška


Místopředsedkyně SČMBD

JUDr. Pavla Příkopová


e-mailové adresy jsou tvořeny dle vzoru: jmeno.prijmeni@scmbd_cz


Nahoru