Přidat stránku pod názvem:

Vláda schválila konečnou podobu úsporného tarifu z dílny MPO

Vláda schválila nařízení, která stanovují konečnou podobu příspěvku z úsporného tarifu. Ten letos vláda poskytne domácnostem na pomoc s vysokými cenami energií. Letos v říjnu obdrží všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, pomoc v podobě příspěvku z úsporného tarifu ve výši 2 000 nebo 3 500 korun podle tarifu. Další pomocí, kterou domácnosti od státu obdrží, je odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Od letošního října až do konce příštího roku všechny domácnosti ušetří zhruba 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Druhou část pomoci z úsporného tarifu dostanou domácnosti na začátku příštího roku.

„Abychom zajistili, že pomoc letos obdrží skutečně všechny domácnosti, zvolili jsme takové technické řešení, že pomoc poskytneme prostřednictvím tarifů na elektřinu. Proto jsme zvolili postup, že domácnosti obdrží příspěvek 2 000 nebo 3 500 korun podle druhu tarifu. Většina domácnosti tak díky odpuštění poplatků za podporované zdroje energie i příspěvku z úsporného tarifu získá pomoc ve výši alespoň čtyři tisíce korun. Tento postup bude také administrativně nejjednodušší a umožní pomoc rozdělit spravedlivě i s ohledem na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Tzv. rozhodný den, tedy den, ke kterému distributor naskenuje trh a zjistí, kdo má jaký tarif, a kdo tedy má na co nárok, je v nařízení stanovený na 23. srpna 2022. Obchodníci budou pomoc domácnostem zohledňovat od 1. října 2022.

Příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem v roce 2022 (bez poplatků za POZE)

Distribuční sazby a výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu na odběrné místo:

Distribuční sazba                             Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  3 500 Kč

Sazba D02d                                                  3 500 Kč

Sazba D25d                                                  3 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

Od října bude stát také domácnostem i firmám poskytovat pomoc v podobě odpuštění poplatků za POZE. V případě domácností tak půjde o částku ve výši 599 korun s DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Tato pomoc bude poskytována od letošního října do konce roku 2023.

V příštím roce bude příspěvek z úsporného tarifu poskytnut na jednotlivé komodity zvlášť. Výše podpory jsme nastavili tak, aby zohlednily také poplatky za POZE. Jejich odpuštění totiž pomůže více domácnostem s vyšší spotřebou elektřiny,“ říká ministr Síkela s tím, že domácnosti pomoc obdrží v únoru. Celková pomoc od státu v podobě příspěvku z úsporného tarifu a odpuštění POZE za oba roky dohromady tak bude v průměru necelých 15 tisíc korun.

U dodávek tepla z domovních kotelen bude u zbývající části příspěvku na příští rok nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámil do 30. listopadu 2022 distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem. Tady bude muset zákazník, například SVJ, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Údaj o počtu bytů je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domě s byty a také u centrálních tepláren musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku, je 30. září 2022. Obchodníci zohlední pomoc pro zákazníka v domě s byty a s centrálním vytápěním od 1. února 2023. Domácnosti s domovními kotelnami obdrží z úsporného tarifu příspěvek 6 tisíc korun a domácnosti s centrálním vytápěním příspěvek 4 500 korun. Příspěvky podle jednotlivých tarifů a pásem spotřeby u plynu budou podle nařízení vlády následující:

Příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem v roce 2023 (bez poplatků za POZE)

Distribuční sazba                                Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  400 Kč

Sazba D02d                                                  800 Kč

Sazba D25d                                                  1 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

 

Pásma spotřeby plynu (v MWh)     Výše příspěvku  

0 – 1,89                                                       200 Kč

1,89 – 7,56                                                  1 700 Kč

7,56 - 15                                                      3 700 Kč

15 – 25                                                         6 200 Kč

25 – 45                                                         7 800 Kč

Otázky a odpovědi k úspornému tarifu najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---269019/

Nahoru