Přidat stránku pod názvem:

Zelená úsporám „pokračuje“

Pod tímto titulkem (avšak bez uvozovek) vydalo MŽP dne 24. 8. 2010 tiskovou zprávu, jejímž obsahem je oznámení, že s účinností od 15.00 hodin téhož dne dočasně přerušuje přijímání žádostí pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Ostatní formy bydlení, nepanelové bytové domy a rodinné domy, budou i nadále financovány beze změn

Tímto neočekávaným krokem postavilo ministerstvo tisíce obyvatelů panelových domů do komplikované situace. Ve stovkách případu právě v tomto období vrcholí několikaměsíční přípravné práce pro realizaci zateplení panelových domů, proběhly členské schůze, jsou zpracovány energetické audity, dokončovány projektové dokumentace a průkazy energetické náročnosti budov, jsou shromážděny veškeré podklady nutné pro podání žádostí o podporu, a to vše v nákladech v řádech několik set tisíc Kč na jeden objekt.  Vedle toho jsou připraveny, či ještě hůře, podepsány úvěrové smlouvy a smlouvy s vybranými dodavateli stavebních a montážních prací. To vše s cílem podat v nejbližších dnech žádost o podporu a poté zahájit stavební práce.   A výsledek? STOP PRO PANELOVÉ DOMY! Ano, sice jde pouze o „dočasné" stop, ale s „dočasností" máme již své zkušenosti. Vynaložené náklady a případné sankce plynoucí z již uzavřených smluv tisková zpráva ministerstva, ani dotčení úředníci, neřeší. Všechny tímto rozhodnutím postižené obyvatele panelových domů tak titulek tiskové zprávy „Zelená úsporám pokračuje" pravděpodobně neuspokojí.

Naprosto zarážející je i zdůvodnění tohoto kroku, a to „prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci i samotné investiční připravenosti projektů". To je možná pravda, ale jsme přesvědčeni, že toto se netýká velkých projektů, tedy panelových domů. Tyto projekty jsou na rozdíl od rodinných domů zpravidla připravovány zkušenými specializovanými projektanty a nehrozí tak nebezpečí podcenění technických a legislativních podmínek programu. Stejně tak nelze zpochybňovat investiční připravenost těchto velkých projektů, které jsou zpravidla spolufinancovány s pomocí bankovních úvěrů. A poskytnou-li banky úvěry, pak tato skutečnost je sama o sobě dostatečným dokladem o nejen finanční, ale i o celkové připravenosti projektu.

Tímto vyjádřením nekritizujeme pouze toto rozhodnutí jako takové, ale i způsob jakým bylo učiněno, tedy ze dne na den. Státní úředník tak opět přijal rozhodnutí bez ohledu na následky, bez jakékoliv snahy minimalizovat možné ztráty a to s vědomím, že negativní důsledky ponese občan, ten přece unese vše. Nepovažujeme za vhodné ani etické měnit pravidla v průběhu jakékoliv hry, tedy ani hry o dotace. Jsme přesvědčeni, že stát by měl hrát se svými občany rovnou hru, bohužel, v tuto chvíli se tak neděje.


Ing. Vít Vaníček

předseda SČMBD

25.8.2010

Nahoru