Přidat stránku pod názvem:

Změna zákona o účetnictví

Zákonem č. 69 ze dne 7.3.2007, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů dochází ke zrušení povinností účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku též v Obchodním věstníku na základě ustanovení § 21a odst.4 zákona č.563/1991 Sb.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Nahoru