Přidat stránku pod názvem:

Panelák roku 2014 - vyhodnocení soutěže

Přihlášky do soutěže zaslalo a podmínky soutěže splnilo 20 družstev či společenství, s celkovým počtem 29 přihlášených objektů.

Hodnocením předložených žádostí byla pověřena odborná komise, do níž byli jmenování zástupci SČMBD a partnerů soutěže.

Postup hodnocení:

V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů.  Posuzovány byly tedy především následující parametry:

  • Rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností

  • Doba realizace

  • Rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka

  • Dosažená úspora spotřeby energie (rozdíl spotřeby energie v % před a po rekonstrukci)

  • Zlepšení součinitele prostupu tepla obvodového pláště (v % před a po rekonstrukci)

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně 31 bodů a přihlášené objekty byly dle uvedených kriterií seřazeny do průběžného pořadí (max. počet přidělených bodů byl 24).

V druhém kole hodnotila komise „umělecký dojem“ z realizovaných objektů.   Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset, pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval při jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Celkově body za „efekt“ z 29 objektů získalo 26 objektů. Možné maximum bodů přidělených v druhém kole bylo 10.

V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet 41 bodů. Vítěz soutěže získal 30 bodů.

Výsledky soutěže:

Komise se shodla na tom, že soutěž Panelák roku 2015 nezná poražených. Všechny předložené projekty si zaslouží uznání a samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílili energetických úspor v mnoho případech přesahující i 50 % původních spotřeb si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bude předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2014.   

Na základě výše popsaného hodnocení komise vybrala tři nejzdařilejší realizace v následujícím pořadí:

1. místo a titul PANELÁK ROKU 2014:

Vlastník objektu

Adresa objektu

SVJ domu 1301, Milevsko

Písecké předměstí 1301

Projektant

Zhotovitel

Ing. Radek Černý, Milevsko

Izogarant s.r.o., Praha

Ocenění přebral:       Roman Kubů, DiS, předseda SBD Milevsko

2. místo

Vlastník objektu

Adresa objektu

SBD Havířov

Gen. Svobody 265/13  Havířov

Projektant

Zhotovitel

INGESTA s.r.o., Ostrava

Fatra s.r.o, Orlová

Ocenění přebral:             JUDr. Ivan Kožušník, předseda

3. místo

Vlastník objektu

Adresa objektu

SBD Vítkovice

Zdeňka Bára 2, Ostrava

Projektant

Zhotovitel

ASA Expert a.s., Ostrava

Stavební společnost Šurík

Ocenění přebrala:        Ing. Alena Javorská – ředitelka

U příležitosti 22. valné hromady SČMBD byla dále v souladu s propozicemi soutěže udělena Cena časopisu PANEL PLUS za nejlepší fasádu udělenou v anketě čtenářů, ve které je jediný kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách svazu. Hlasování na www.scmbd.cz.

Cena časopisu PANEL PLUS:

Vlastník objektu

Adresa objektu

SVJ domu čp. 486, Příbram

Jana Drdy čp. 486, Příbram

Projektant

Zhotovitel

Termo + holding,a.s., Ing. Kába

Termocon s. r. o., Výtahy Příbram

Ocenění přebrala:    Ivana Šnebergerová – předsedkyna BDO Příbram

Jménem SČMBD a všech členů poroty gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže.

Nahoru