Přidat stránku pod názvem:

Provádění stavebních úprav - azbest

Žáruvzdorný azbest byl dříve používán jako krytina, protipožární izolace v budovách a jako součást potrubí. Pro jeho odolnost vůči vysokým teplotám a korozi, schopnost tepelné a zvukové izolace byl považován téměř za zázračný materiál. Až mnohem později přišla řada i na jeho negativní účinky - kdy dnes pro nás představuje hrozbu rakoviny plic. Je možno mluvit o azbestové epidemii??

VÝSKYT AZBESTU

V České republice se v letech 1975 – 1990 ročně spotřebovalo kolem 50 000 tun azbestu. Ze sedmdesáti procent našel využití ve stavebnictví – nejčastěji na azbestocementové desky a potrubí, dále pak jako protipožární omítky, těsnící šňůry a azbestopryžové těsnění. Nejrizikovější skupinu ohrožovanou u nás azbestovými nemocemi tak dnes, kdy je v Evropské unii používání azbestu prakticky zakázáno, tvoří zejména pracovníci ve stavebnictví, údržbě nebo při čisticích pracích. Mezi takové patří instalatéři, elektrikáři, demoliční pracovníci, pokladači koberců a podlahových krytin, montéři, pokrývači a další povolání, která potřebují pro svoji práci přístup do stropních dutin, míst krytých různými výplněmi a dalších prostorů, které nejsou běžně otevřené.

Průmyslové zpracování azbestu - v ČR je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a zařízení obsahujících azbest a prací při jeho zneškodňování.

Manipulace s výrobky obsahujícími azbest - nejvýznamnějším zdrojem expozice azbestu v současnosti je azbestocementová krytina na střechách, azbest v budovách jako součást žáruvzdorné izolace, nátěry a ochranné vrstvy s tvarovaným povrchem, dlaždice, podlahy kryté linoleem, tepelná izolace kotlů, izolace ocelových konstrukcí staveb, stropy (v požárních uzávěrech ve stropních dutinách), vytápěcí systémy (v tepelné izolaci potrubí, topných těles a kotlů), elektrická instalace, dveře, střechy (zejména v azbestocementových výrobcích), střešní krytina, fasády včetně okapových žlabů, podhledů a obkladů, vodovodní a kanalizační potrubí, ventily, příruby a těsnění, které mohou obsahovat azbestová obložení, nebo v nichž azbest jinak zajišťuje neprodyšnost, nádržky k WC, prvky okenních rámů, vložky z azbestového papíru, vysokotlaké desky, těsnění k součástem strojů pracujících za vysokých teplot nebo s obsahem leptavých látek, brzdové obložení, těsnění a izolace v letadlech, lodích, lokomotivách, starších automobilech, tramvajích apod. Riziku jsou vystaveni pracovníci, kteří s těmito výrobky manipulují: elektrikáři - izolatéři, demoliční pracovníci, údržbáři, opraváři, instalatéři, hasiči apod.

Výskyt azbestu v domácnosti - možný zdroj mimopracovní expozice azbestu - nehořlavé zástěny, podložky lokálních zdrojů tepla, pečících trub a jiné drobné užitkové předměty.

V příloze naleznete jakým způsobem působí azbest na lidský organismus, zásady manipulace s azbestem při provádění stavebních úprav a nejdůležitější právní předpisy vztahující se k nakládání s azbestovými odpady atd....

Manipulace_20s_20azbestem.doc Manipulace_s_azbestem.doc (98,00 KB)
 

Nahoru