Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   4 5 6 7 9 11   Další   

Novela programu PANEL byla SCHVÁLENA

Dle neoficiálních  informací  vláda dne 17. 8.  schválila na svém jednání novelu programu PANEL, která ruší požadavek na doložení doporučených hodnot průměrného součinitele prostupu tepla Uem.    

 

Zelená úsporám - změna podmínek programu

Dne 10. 8. 2009  ministr životního prostředí na tiskové konferenci představil nové podmínky programu Zelená úsporám. Mimo jine je zrušena podmínka provádění "3 opatření z 5" v oblasti podpory A.2. a s účinnosti od 1.9. 2009 bude umožněno čerpat dotace i PANELOVÝM DOMŮM

 

40. výročí založení Svazu českých a moravských bytových družstev

V roce 2009 slaví Svaz českých a moravských bytových družstev 40 let svého   působení.

 

PANELÁK ROKU 2008 - konečné výsledky

U příležitosti 40. výročí oslav vzniku SČMBD byly vyhlášešny výsledky soutěže PANELÁK ROKU 2008

 

22.konzultační dny pořádané dne 2.6.2009 v Praze a 4.6.2009 v Přerově

  Dne 2. 6. 2009 v Praze a 4. 6. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 22. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin. Hlavními body programu budou aktuální informace k podmínkám poskytování podpor oprav rodinných a bytových domů.

 

Panel SCAN 2009

Ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Vás žádáme o spolupráci při získávání údajů zejména o stavu panelových i nepanelových bytových domů, konkrétně o struktuře bytového fondu,   struktuře jeho vlastnictví, o míře jeho dosavadní revitalizace a naopak i o míře zanedbanosti a vnitřního zadlužení.

 

21. konzultační dny – 7.4. 2009 v Praze a 9.4. 2009 v Přerově

Dne 7.4. 2009 v Praze a 9.4. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 21. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ, věnované přípravě společné televizní antény na příjem zemského digitálního televizního vysílání. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Panelák roku 2008

SČMBD ve spolupráci s ČSOB, CERPAD, PanelPlus a TM vydavatelstvím vyhlašuje soutěž pro bytová družstva a společenství vlastníků

 

20. KONZULTAČNÍ DNY

       Dne 3. 2. 2009 v Praze a 5. 2. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 20. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Program PANEL – změna formuláře Stanoviska

Vzhledem k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, zvláště pak   s přihlédnutím    k § 6a, který vstupuje v platnost od 1. 1. 2009 (souvisí se zrušením vyhlášky č. 291/2001 Sb. a se zavedením požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov), bude počínaje 1. 12. 2008 při realizaci programu PANEL používán nový formulář Stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí podpory v programu PANEL, který je přílohou tohoto sdělení.

 

Financování programu PANEL - 2008 a 2009

Vláda České republiky projednala na svém jednání dne 22. 9. 2008 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 a dne 1. 10. 2008 návrh na změnu rozpočtu SFRB pro rok 2008. 

 

Program ČSOB - dotace na energeticky úsporné projekty

Úvěry s dotací na energeticky úsporné projekty bude se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu poskytovat už v průběhu léta ČSOB.

 

Informace o připravovaných změnách v programu PANEL

Do konce měsíce června má vláda projednat novelu NV č. 299/2001 Sb., a to  včetně avizovaného navýšení prostředků určených na financování programu PANEL

 

Další informace k obnovení příjmu žádostí o dotace PANEL

Oficiální informace poskytnutá Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

 

Strukturální fondy – možnosti oprav panelových domů?

 
   Dopředu   4 5 6 7 9 11   Další   

Nahoru