Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   4 5 6 7 9 11   Další   

21. konzultační dny – 7.4. 2009 v Praze a 9.4. 2009 v Přerově

Dne 7.4. 2009 v Praze a 9.4. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 21. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ, věnované přípravě společné televizní antény na příjem zemského digitálního televizního vysílání. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Panelák roku 2008

SČMBD ve spolupráci s ČSOB, CERPAD, PanelPlus a TM vydavatelstvím vyhlašuje soutěž pro bytová družstva a společenství vlastníků

 

20. KONZULTAČNÍ DNY

       Dne 3. 2. 2009 v Praze a 5. 2. 2009 v Přerově se uskuteční v pořadí 20. konzultační dny pořádané pro pracovníky BD a SVJ. Konzultační dny budou zahájeny v 10.00 a ukončeny do 13.00 hodin.

 

Program PANEL – změna formuláře Stanoviska

Vzhledem k novelizaci zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, zvláště pak   s přihlédnutím    k § 6a, který vstupuje v platnost od 1. 1. 2009 (souvisí se zrušením vyhlášky č. 291/2001 Sb. a se zavedením požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov), bude počínaje 1. 12. 2008 při realizaci programu PANEL používán nový formulář Stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí podpory v programu PANEL, který je přílohou tohoto sdělení.

 

Financování programu PANEL - 2008 a 2009

Vláda České republiky projednala na svém jednání dne 22. 9. 2008 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 a dne 1. 10. 2008 návrh na změnu rozpočtu SFRB pro rok 2008. 

 

Program ČSOB - dotace na energeticky úsporné projekty

Úvěry s dotací na energeticky úsporné projekty bude se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu poskytovat už v průběhu léta ČSOB.

 

Informace o připravovaných změnách v programu PANEL

Do konce měsíce června má vláda projednat novelu NV č. 299/2001 Sb., a to  včetně avizovaného navýšení prostředků určených na financování programu PANEL

 

Další informace k obnovení příjmu žádostí o dotace PANEL

Oficiální informace poskytnutá Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

 

Strukturální fondy – možnosti oprav panelových domů?

 

PANEL - příjem žádostí obnoven

Počínaje dnem 2. dubna 2008 (středa) lze opět podávat nové žádosti o podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů v programu PANEL na pracovištích Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

 

Pozvánka na energetický seminář

Ve dnech 23. 10. 2007 v Praze a 30. 10. 2007 v Přerově budeme pořádat v rámci metodické činnosti svazu pracovní seminář k novým legislativním a technickým předpisům v energetice . Více informací naleznete v příloze.

 

Regenerace panelových domů - "VÝHODNÉ NABÍDKY"

80 % dotace, velké slevy, žádné starosti......

 

Změny v podmínkách poskytování podpor de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

 

Změny v programu PANEL

Koncem října 2006 byla Evropskou komisí schválena nová mapa regionální podpory a pravidla státní podpory pro Českou republiku na léta 2007 – 2013. V důsledku těchto změn bylo aktualizováno znění „Programu panel“. Nový text byl zveřejněn na stránkách ČMZRB

 

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Zákonem č. 574/2006 Sb. ze dne 30. listopadu 2006 byla provedená změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

 
   Dopředu   4 5 6 7 9 11   Další   

Nahoru